לוח מודעות

פורומים

תערוכות ואירועים

מועדון לקוחות

קורסים

מדריכים/קטלוגים
 
 כתבות |  אתרים מומלצים |  תערוכות ואירועים |  קטלוג מוצרים |  קורסים | רישום חברות
מפסקי גובה נקודתיים
מוצעים מפסקי גובה נקודתיים: מפסק ויברציוני LVS200, מפסק
פדל וכן .LPS2למפסק הפדל יש יכולת להתמודד עם טמפרטורות
גבוהות עד 220 מעלות צלסיוס ועד לחץ של 10 אטמוספרות.
המפסק משמש לאפליקציות חומר מוצק מגולען, כמו: מלט, מזון
לבעלי חיים, מוצרי פלסטיקה, LPS200 ושבבי עץ. המכשיר יכול
להגיע בצורה קומפקטית או בצורת כבל עד 10 מטר. למכשיר יכולת
התמודדות עם חומרים בעלי משקל סגולי g/l. המדידה אפשרית עם
חומרים שמשקלם הסגולי רגישות המכשיר מאפשרת לכייל כל חומר
בנפרד 35g/lנמוך מ-g/l .
מפסק הגובה הוויברציוני יכול למדוד נוכחות של חומר מוצק
ומגולען במשקלים סגוליים של פחות מ-20 (INTERFACE). יש גרסה
חדשה למכשיר, שמגלה מוצקים בתוך נוזלים.
יש אפשרות להאריך את זרוע המכשיר עד לאורך של 4 מטרים,
ולקבל את המכשיר כשהאלקטרוניקה מופרדת.

לפרטים באימייל לפרטים ב-SMS לפרטים בטלפון

הדפסה   שלח לחבר

Copyright © 2002 ComLine LTD. All rights reserved.