לוח מודעות

פורומים

תערוכות ואירועים

מועדון לקוחות

קורסים

מדריכים/קטלוגים
חדשות מים ואנרגיה 

מים מותפלים
לראשונה הוזרמו ב'מוביל הארצי' מים מותפלים

סיוע לחקלאות סין
חברת 'הזרע ג'נטיקס' מסייעת לחקלאי סין בשיקום ענף העגבניות

מדד חדש
עודכן מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור

אתר היום 
החברה להגנת הטבע
בין מטרותיה - פעולה לשימור הסביבה, לשימור ערכי הטבע,הנוף והמורשת התרבותית וההיסטורית,עוסקת בחינוך ...
גלישה לאתר
 
 כתבות |  אתרים מומלצים |  תערוכות ואירועים |  קטלוג מוצרים |  קורסים | רישום חברות
איכות אוויר
אחזקת תחנות ניטור אוויר, אתרים מורשים לקליטה וטיפול בפסולת רעילה, ...
איכות מים
אלקטרודות, יועצים ומתכננים, ...
זיהום קרקע
איטום בריכות, אגרים ואתרי אשפה, בקטריות לטיפול בקרקע מזוהמת, ...
חומרים מסוכנים
אנלייזרים ניידים לאירועי חומ" ס כיול לגלאי חומ" ס, ארונות אחסון לחומרים מסוכנים, ...
חינוך סביבתי
ארגונים ציבוריים, עמותות ואיגודים לאיכות הסביבה, יועצים ומרצים, ...
טיפול בשפכים
אחזקת מיתקני טיפול בשפכים, אלקטרודות, ...
ייזום פרויקטים סביבתיים, ייעוץ משפטי וכללי
הפרטת פרויקטים סביבתיים, חברות סטרט- אפ וחממות טכנולוגיות, ...
מיפרטים ותקינה
אישור והסמכה לתקנים, הכנת מפעלים/ מוסדות להסמכה לתקנים, ...
מתקני דלק
בדיקות אטימות של מכלים וצנרת, בודקים מוסמכים לבדיקת מכלים עיליים, ...
פסולת מוצקה
איסוף וטיפול במסנני שמן ממוסכים, איסוף וטיפול בפסדים, ...
קרינה
איכון הפרעות לקליטה, בדיקות קרינה ותאימות לתקנים, ...
רעש
אקוסטיקאים, יועצים ומתכננים, חדרים שקטים, ...
תכנון סביבתי
יועצים, מתכנני ערים, מתכננים סביבתיים ואדריכלים, מיפוי סביבתי ממוחשב, ...
  
חזרה

Copyright © 2005 ComLine LTD. All rights reserved.