לוח מודעות

פורומים

תערוכות ואירועים

מועדון לקוחות

קורסים

מדריכים/קטלוגים
 
 כתבות |  קורסים |  אתרים מומלצים |  תערוכות ואירועים |  קטלוג מוצרים |  גליון מס 95 | רישום חברות
על התקני מגן נשימתיים


ואל יהי הדבר קל בעיניכם.
האם היה עולה בדעתכם שנעלים הנצמדות לרגל יתאימו לכל האוכלוסיה? האם כובע בגודל אחד יתאים לכסות את כל צורות הגולגלות האנושיות? האם קניתם נעלים או כובע ללא בדיקה אישית והאם בדקתם שהם נעימים ונוחים לכם לשביעות רצונכם?
בכך עוסק מאמר זה.
מטרת הדברים הנאמרים בהמשך היא לסקור כל הקשור לתקנות הקשורות להתקני מגן נשימתיים, להסביר את פעולות ההתאמה הנדרשות לביצוע ע”י המעסיקים וממוני הבטיחות על מנת לתת למשתמשים את ההגנה הנאותה הנדרשת לבטיחות וגהות בעבודתם באווירה מסוכנת לנשימה.
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ”ז - 1997
א.    טיב הציוד והתאמתו
ב.    ציוד מגן אישי יותאם לתקן הישראלי הנוגע לי (ראה תקן ישראלי)
ג.    ציוד מגן אישי יותאם,לפי תפקידו וצורתו, לאיבר הגוף של העובד שעליו הוא נועד להגן וכן לסיכון אותו היא מיועד למנוע.
במבט ראשון אין אנו שמים לב לדרישות “ההתאמה האישית” המצוינות בתקנה. אולם התאמה זו חשיבותה חיונית לשימוש בכל התקני המגן הנשימתיים.
בתקן הישראלי ת”י 4013 חלק 27
1. מי אחראי לביצוע בדיקות ההתאמה - המעסיק ובאי כוחו- ממוני הבטיחות
2. מדוע יש צורך בבדיקת התאמה אישית - כמו שאר חלקי הלבוש האישי - נעלים, בגדים, כובעים.
ניתן לקבל את הציוד בגדלים שונים - S. M, L, XL, EXL, EEXL.
כל אדם מתקין את הגודל המתאים והנוח לו.
כן קיימים גדלים שונים של כל סוג של התקן מגן נשימתי. לכן יש צורך לבצע בדיקת התאמה אישית של הגודל והצורה המתאימים לאיש.
3. כיצד מתבצעת בדיקת התאמה האישית ומתי
חובתו של מעסיק לבצע בדיקה זו בפעם הראשונה כאשר הוא מספק ומחייב את המשתמש לשימוש בהתקן.
וכן, אחת לשנה יש לחזור על הבדיקה כדי לוודא שלא חלו שינויים מהותיים כגון -השמנה, הרזיה, פציעה, צלקת. כמו כן מהווה הבדיקה רענון והיזון חוזר כיצד יש לבצע את השימוש כראוי.
בתהליך הבחירה חייבים להיות לפני הבודק גדלים שונים של סוג ההתקן המיועד (למשל נישמית מסוג 95N - בצורות שונות וגדלים שונים ).
מתבצעת בדיקת התאמה לנבדק (או בדיקה כמותית, או בדיקה איכותית - ראה הסבר בהמשך)
במספר גדלים עד שנבחר הגודל המתאים.
עם סיום הבדיקה נמסרת לנבדק פיתקית המכילה את הפרטים הבאים:
1.    שם ומספר זהות
2.    סוג ההתקן וגודלו (שם היצרן, ומספר מודל יעילות)
3.    תאריך בדיקה ומועד תוקפה.
4.    חתימת הבודק
בדיקה זו מהוה גם הדרכה חוזרת ורענון שנתיים לשימוש בהתקן. יש לבצע בדיקה זו אחת לשנה.
4.סוגי בדיקות התאמה אישיות
א. אימות התאמה
ב. בדיקת התאמה איכותית
ג. בדיקת התאמה כמותית
שגיאה מאד נפוצה היא שבבדיקת התאמה נבדקות דליפות של ההתקן עצמו - והרי הוא מגיע בדוק ומאושר, ארוז לשימוש. מכאן שנבדק כבר ע”י היצרן ואין צורך בבדיקות נוספות, אבל לא נבדק ע”י האיש המשתמש ולא נעשתה התאמה לפניו המיוחדים.
ההתקן צריך לשמש אותנו בהיותנו אקטיביים, כלומר כאשר אנו פעילים בעבודתנו, נושמים, צועקים, עושים פרצופים, מבצעים פעולות גופניות של הפניות ראש לצדדים, כפיפות גו ועוד.
כלומר, פעילויות רגילות תוך כדי עבודה שבכל פעילות כזו אנו חייבים להיות מוגנים.
א.    בדיקת אמות התאמה
בדיקה זו מתבצעת ע”י המשתמש, בכל פעם לפני השימוש, לגבי התקן שכבר הותאם ללובש בשיטות בדיקת התאמה. סותמים את כניסת האוויר בעזרת היד, שואפים, יוצרים ואקום בתוך ההתקן, ובודקים אם יש דליפה פנימה ( לא ניתן לבצע זאת בנשמיות ).
ב.    בדיקת התאמה איכותית
בדיקה זו מתאימה להתקנים בעלי מקדמי הגנה נמוכים ( נשמיות ומסכות חצי פנים ). בשיטה זו אנו משתמשים בכלי השיפוט של המשתמש כמדדים ( בדיקה סוביקטיבית ). הנבדק, לאחר שהתקין על פניו את ההתקן. מריח אחד מחומרי הבדיקה שהם בעלי ריח או טעם הניתנים להבחנה ברורה.
עתה הוא חשוף לאטמוספרה של החומר, ועליו לבצע סימולציה של עבודה עם ההתקן. כלומר, ביצוע רצף של 7 בדיקות בנות 1 דקה כל אחת. אם הרגיש בחומר הריח במשך כ- 10 דקות שהיה חשוף לה, הבדיקה נכשלה.
התרגילים הם:
1.    נשימה רגילה --1 דקה
2.    נשימה בכבדות -- 1 דקה
3.    הפנית ראש ימינה ושמאלה --1 דקה
4.    הפניות ראש מעלה ומטה--- 1 דקה
5.    הקראת קטע טקסט בקול רם --- 1 דקה
6.    כפיפות גו -- 1 דקה
7.    נשימה רגילה --1 דקה
במידה שהבדיקה נכשלה, יש לבחור התקן אחר שיבצע התאמה אישית טובה יותר,
ולחזור על כל הבדיקה מחדש..
לסיום הבחירה ורישומה מוצעת תעודה.
בדיקה זו מיגעת, ארוכה ומסורבלת-וחסרונה העיקרי הוא שהיא נשענת על הרגשתו הסובייקטיבית של הנבדק ולכן אמינותה נמוכה, מתאימה לפקטור הגנה של 100 בלבד.
בדיקת התאמה כמותית
בדיקה זו מתבצעת ע”י מכשיר המודד, סופר חלקיקים באוויר. המכשיר יונק אוויר בשני צינורות בו זמנית, האחד מוחדר לתוך ההתקן, מוצמד לפני הנבדק ומודד את החלקיקים בתוך ההתקן.
 השני יונק מחלל מקום הבדיקה -אוויר לא מסונן ומשווה ביניהם.
גם בבדיקה הכמותית מתבצע התהליך כמו בבדיקה האיכותית, כלומר 7 בדיקות בנות 1 דקה כ”א ותרגילים המדמים עבודה בפועל. בבדיקה זו עומד הנבדק מול המכשיר ורואה את התוצאות במהלך הבדיקה. עובדה זו נותנת לו היזון חוזר ותרגול כיצד עליו להרכיב את ההתקן בצורה הנכונה והטובה ביותר.
בדיקה זו אמינה וכמותית, כך שהיא הנדרשת לשימוש בחומרים מסוכנים הדורשים פקטור הגנה מעל-1000. כמו כן, בדיקה זו ניתן לבצע גם לנשמיות -לפקטור הגנה 100, באמינות ובקלות רבה יותר.
סיכומים ומסקנות.
1. החוק הישראלי מחייב את כל המעסיקים לבצע בדיקות התאמה לכל העובדים החייבים להשתמש בהתקן נשימתי, לתעד ולהנפיק לעובד תעודת בדיקה המציינת את הטיפוס והגודל המתאים לעובד. בדיקה חוזרת חייבת להתבצע כל שנה.
2.העובדים החייבים בשימוש בהתקנים, החל בנשמיות המיועדות לסינון אבק, ועד למסכות לחומרים מסוכנים וגזים רעילים, חייבים וזכאים לבצע בדיקות התאמה FIT TEST, לבטיחותם.
בבליוגרפיה
1. תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ”ז - 1997)
2.  בתקן הישראלי ת”י 4013 חלק 27
3. OSHA Directive CPL2-0.120 released on 9/25/98
4  .TSI Application Note ITI-040: Occupational Health Risks Associated with the Use of Irritant Smoke for Qualitative Fit Testing of Respirators
5. http://www.tsi.com/uploadedFiles/Product_Information/Literature/PortaCount_Instructions/OSHA-QandA.PDF
6. http://www.osha.gov/video/respiratory_protection/fittesting.html
לעיון בסרטון:
http://www.youtube.com/watch?v=6qkXV4kmp7c
* למידע נוסף: www.9999.hinet.co.il
לפרטים נוספים

הדפסה   שלח לחבר

Copyright © 2002 ComLine LTD. All rights reserved.