/
 
  |   |   |   |   |   95 |
  שחזור מידה מקורית של ציר
 

:
:

*
*
*
*
*
*
*
-* .
*


Copyright © 2002 ComLine LTD. All rights reserved.