לוח מודעות

פורומים

תערוכות ואירועים

מועדון לקוחות

קורסים

מדריכים/קטלוגים
 
 כתבות |  אתרים מומלצים |  תערוכות ואירועים |  קטלוג מוצרים |  קורסים | רישום חברות
טיפול בשפכים ופסולת
מוצעים שירותיו של מכון שהעניק לאחרונה תשומת לב לתחום החשוב של טיפול בפסולת, בהתאם לצרכי העולם המודרני. באמצעות יישום הגישה של עבודת צוות בין-תחומי, רכש המכון מיומנויות בהיבטים הכימיים, הפיזיקליים, הביולוגיים וההנדסיים של טכנולוגיית הטיפול בפסולת.
כפועל יוצא מכך, פיתח המכון תהליכי טיפול בפסולת עבור הטיפולים הבאים: טיפול בשפכים אנאורגניים, השבת מתכות (metal recovery), טיפול בשפכים אורגניים ושיטות ביודגרדציה. המכון מבצע הערכה של טכנולוגיה חדשה המיועדת לחיטוי וטיפול בשפכים מוניציפאליים.
במסגרת התחום של טיפול בשפכים, המכון יכול לספק מיתקני בדיקות אנליטיות לרוב התהליכים, ולהבטיח את התאמתם לדרישות המחמירות ביותר של הרשויות האקולוגיות ולתקנות בינלאומיות ומקומיות לאיכות הסביבה.
לרשות המעבדה עומד ציוד אנליטי ספציפי לבדיקת COD, BOD ו-TOC, עם דגש על שפכים תעשייתיים ותמלחות, כמו גם לבדיקת מוצקים מסיסים או תרחיפים וכן חומרים נדיפים.
תהליכי הטיפול
אפיון ואנליזה
• סקר זרמי שפכים מפעליים
• ניתוח הרכב כימי של זרמים תעשייתיים לצורך בחינת אפשרויות השבה ונטרול
• מגוון בדיקות אנליטיות תומכות:
AOX, BOD, TOC, COD, TSS, VSS, PAH, TPH, VOC ואחרות
• אנליזות למים, מי ים, שפכים וזרמים תעשייתיים
• אנליזה למשקעים ושארים
טיפול במי קידוחים
• מעקב, ליווי וייעוץ אחר פרמטרי קידוחים: ביולוגיים (SRB, IRB, SLYM), כימיים ופיזיקאליים
• בדיקות המסה הכימית למשקעים והצעת פתרונות טיפול
• שיקום קידוחים
טיפול בשפכים תעשייתיים
• בדיקת פריקות ביולוגית של זרמים בתנאים אירוביים ואו אנאירוביים
• בדיקת רעילות זרמים לטיפול ביולוגי
• בדיקת היתכנות לטיפול ביולוגי - Bench Scale
• אופטימיזציה של תהליך הטיפול הביולוגי - הקמת פיילוט
טיפול פיזיקו-כימי בשפכים
• ביצוע מבחני פלוקולציה, קואגולציה, שיקוע ופלוטציה
• הקטנת רעילות באמצעים פיזיקו-כימיים
• הוצאת מזהמים אורגניים או מתכות כבדות בעזרת מיצוי עם ממס או ממסים מתאימים
• ריכוז השפכים והשבת המים על ידי איוד חלקי או מלא (ZLD)

לפרטים באימייל לפרטים ב-SMS לפרטים בטלפון

הדפסה   שלח לחבר

Copyright © 2002 ComLine LTD. All rights reserved.